Puhdistussuihkut

Mavatech puhdistussuihkut ja -linjastot ovat nopeasti käyttöönotettavissa, yhteensopivia eri puhdistusaineiden ja -menetelmien kanssa sekä käyttövarmoja Suomen vaativissa olosuhteissa. Puhdistusjärjestelmät soveltuvat niin välittömään kuin perusteelliseen puhdistukseen. Saasteen leviämisen estämiseksi puhdistussuihkuissa, -linjastoissa ja puhdistuskonteissa on vakiona käytetyn veden keräysjärjestelmä.

Henkilöstöpuhdistussuihkut

MAVATECH - Puhdistamisratkaisut välittömään ja perusteelliseen puhdistamiseen

MAVATECH puhdistussuihkut ja -linjastot ovat nopeasti käyttöönotettavissa, yhteensopivia eri puhdistusaineiden ja -menetelmien kanssa sekä käyttövarmoja Suomen vaativissa olosuhteissa. Esimerkkejä käyttötilanteista:

  • Vaarallisten aineiden onnettomuuksissa saastuneiden henkilöiden puhdistaminen
  • CBRN iskuissa ja -tilanteissa saastuneiden henkilöiden puhdistaminen.
  • Biologisten tartuntatautien leviämisen estämiseen liittyvä henkilöstön puhdistaminen
  • Öljyntorjuntaan osallistuneiden ja/tai saastuneiden henkilöiden/eläinten/välineiden puhdistaminen
  • Pitkäkestoisiin onnettomuustilanteisiin osallistuvan henkilöstön kenttähygienia