CBRN-uhat

Kemiallinen agenssi

Tarkoitettu ihmisten tappamiseen, vakavaan vammauttamiseen tai toimintakyvyttömäksi saattamiseen fysiologisten vaikutusten avulla.

Biologinen agenssi

Mikro-organismit ja biologiset toksiinit, jotka voivat aiheuttaa ihmiselle, eläimelle tai kasville infektion, taudin tai allergisen reaktion.

Radioaktiivinen aine

Materiaali, joka vapauttaa spontaanisti atomihiukkasia tai sähkömagneettista säteilyä tai molempia nuklidin koostavista atomeista, kun niiden sisäistä rakennetta on muokattu.

Ydinmateriaali

Halkeamiskelpoinen aine, joka on tai jota voidaan käyttää ydinreaktoreissa tai ydinaseissa, sekä ydinreaktoreiden ja ydinaseiden fissio- ja käynnistystuotteet.

Vaaralliset aineet

Vaaralliset aineet

Aineita ja materiaaleja, jotka on tunnistettu vaaralliseksi kuljettaa ja kohdistavat riskin ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön.

Ympäristötuhot

Ympäristötuhot

- Öljypäästöt ja myrkyllisten aineiden vuodot
- Tahalliset ja tahattomat onnettomuudet
- Rannikko ja sisävesihaverit
- Liikenne- ja raideliikenneonnettomuudet

Biologiset uhat

Biologiset uhat

- Tartuntataudit
- Bio-terrorismi ja zoonoosi
- Leviämisen ehkäisy maahantulopisteissä

Suuronnettomuudet

Suuronnettomuudet

- Tahattomat ja aiheutetut
- Laajamittainen saastuminen
- Teollisuus ja liikenne
- Massatapahtumat

CBRN puhdistamiset tasot

Henkilöstön ja kaluston puhdistaminen

Rakennusten ja infrastruktuurin puhdistaminen

Tiestön ja maaston puhdistaminen

Välitön puhdistaminen – Puhdistaminen, jonka yksilöt suorittavat heti saastumisen jälkeen ja jolla pyritään pelastamaan ihmishenkiä ja minimoimaan kuolonuhrit.

Täydentävä puhdistaminen – Puhdistaminen, jonka suorittaa henkilö tai yksikkö ja joka rajoittuu vain tiettyihin operationaalisesti tärkeisiin varusteisiin, aineisiin tai työskentelyalueisiin, jotta voidaan minimoida kontaktit ja vaarojen siirtyminen sekä jatkaa toimintaa.

Perusteellinen puhdistaminen – Puhdistaminen, jonka suorittaa yksikkö ulkopuolisen tuen avulla tai ilman sitä laskeakseen henkilöstön, materiaalin tai työskentelyalueiden saastumisen mahdollisimman alhaiselle tasolle tavoitteenaan mahdollistaa yksilöiden suojavarusteiden poistaminen osittain tai kokonaan ja toiminnan jatkaminen mahdollisimman vähäisellä heikkenemisellä.

MAVATECH - Puhdistamisratkaisut kaikille puhdistamisen tasoille

Valokuvia

Uutisia

30 vuotta CBRN-puhdistamisen erikoisosaamista ja -järjestelmiä

Hyvinkääläinen perheyritys Suomen Terästekniikka Oy valmistaa suojelualan käyttoön CBRN-puhdistamisen tuotteita ja järjestelmiä. MAVATECH-tuotemerkillä valmistettuja dekontaminaatiovalineitä on tehty jo 30 vuotta siviili- ja sotilasviranomaisten käyttöön niin kotimaahan kuin ulkomaille. Puhdistamisen erikoisosaaminen on johtanut myös teollisten pesulamoduulien tuotantoon. Lisäksi yrityksellä on laaja ja monipuolinen konepajatuotanto, kunnossapidon palvelut sekä pintakäsittelyosaaminen. Yrityksen maalaamossa tehdään

Lue lisää

UKK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.