Pelastus ja ensivasteen toimijat

Pelastuslaitokset ovat varautuneet paikallisen riskiarvion ja toimintaedellytystensä mukaan henkilöpuhdistusjärjestelmien käyttöön eri asteisesti. Puhdistamisvalmiuden kehitystyö on jatkuvaa ja edellyttää toimivia sekä yhteensopivia ratkaisuja. Pelastuslaitosten toteuttamille puhdistustehtäville on ominaista ensivastetoiminnan aikakriittisyys eli välineiden käyttövalmius. Esimerkkinä MAVATECH puhdistusratkaisujen huomioimista erityistarpeista ovat öljyntorjuntatehtäville tyypillinen rajattu tarve perusteelliseen puhdistamiseen (esimerkiksi kengät ja käsineet), puhdistamislinjaston itsepalvelumahdollisuus kemikaalisukeltajille sekä erityisryhmien puhdistaminen, kuten palveluskoirat.

Tyypillisesti MAVATECH henkilöpuhdistusjärjestelmän osat ovat jatkuvassa hälytysvalmiudessa autoissa, konteissa ja/tai pelastusaseman varastoissa. CBRN-tilanteessa tai vaarallisten aineiden onnettomuuden sattuessa ne otetaan käyttöön tarvittavilta osin tai kokonaisena järjestelmänä suuronnettomuustilanteeseen varauduttaessa.

 

MAVATECH henkilöpuhdistuskontit ja -järjestelmät on tarkoitettu vaativiin, suuronnettomuustilannetta vastaaviin olosuhteisiin. Puhdistuskontit ja -järjestelmät vastaavat viranomaisten erikoisvaatimuksiin ja suorituskyvyn kehittämisessä ovat käyttäjät olleet kiinteästi mukana. Potilaspuhdistuslinjastot ovat operatiivisessa käytössä pelastusviranomaisilla, myös niissä jäteveden keruujärjestelmä sisältyy vakiotoimitukseen.

Liittyvät tuotteet