Puhdistusaineet ja -emulsiot

Puhdistusaineiden yhteensopivuus ja ympäristöystävällisyys ovat merkittävä tekijä puhdistusprosessissa niin käyttöturvallisuuden, ympäristövaikutusten, kuljetettavuuden kuin maineenhallinnan näkökulmasta. Puhdistamisen tavoitteena on, että puhdistustoimintaan käytettävä alue ja infra eivät kontaminoidu puhdistuksen seurauksena. Jäteveden ja saastuneen materiaalin kerääminen ovat kiinteä osa puhdistusprosessia.

Saastuneiden varusteiden, ajoneuvojen ja materiaalin puhdistusaineet ja -emulsiot

Henkilöstön puhdistaminen

MAVATECH puhdistustuotteet ja -menetelmät ovat yhteensopivia lukuisten eri henkilöpuhdistusaineiden kanssa -esimerkkinä RSDL, Fuller’s earth and Dutch Powder.

MAVATECH – Yhteensopivuutta ja ympäristöystävällisyyttä henkilöstön, kaluston ja ympäristön puhdistamiseen

Ideaalinen puhdistusmenetelmä on tehokas, ympäristöystävällinen ja mahdollisimman myrkytön. 2020-luvulla tavoitteena on, ettei puhdistusaineesta jää haitallisia jäämiä eikä se vahingoita puhdistettavia kohteita. Kotimainen BiodeconTM on ympäristöystävällinen ja biohajoava puhdistusaine, joka on tutkitusti tehokas kemiallisia ja biologisia agensseja vastaan.

Perinteinen E-96 puhdistusemulsio on kehitetty yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Puhdistusmenetelmien ja -aineiden yhteensopivuus takaa, etteivät puhdistuksessa käytetyt kemikaalit reagoi ei-toivotusti keskenään siirryttäessä puhdistusprosessin vaiheesta toiseen.