Mavatech – Puhdistamisen kokonaisratkaisut puolustusvoimille

Kylmän sodan jälkeen sotilaallinen varautuminen oli keskittynyt alueellisesti rajoitettuihin, jopa pistemäisiin CBRN-uhkiin, joiden torjunnan haasteet olivat erilaisia kuin laajamittaisiin joukkotuhoaseiden vaikutuksiin varautumisessa. Sodassa terrorismia vastaan korostui tiedustelun merkitys ja liikuteltavien vastatoimenpidekonseptien tarve.

Dekontaminaatiovaatimusten osalta kehitys on korostanut konseptien liikuteltavuutta, keveyttä ja kykyä perusteelliseen puhdistamiseen kenttäolosuhteissa. Merkittävänä kehitystrendinä on ollut ympäristöystävällisten dekontaminaatiotuotteiden kehittäminen ja puhdistustoiminnassa syntyvien myrkyllisten jäteaineiden hallinta ympäristöä huomioivalla tavalla.

Viime aikoina CBRN-uhat ovat olleet vahvasti esillä niin Syyrian sisällissodassa kuin Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan. Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset ja Natoon liittyminen vahvistavat kansallista varautumistarvetta CBRN-uhkiin.

Liittyvät tuotteet

MAVATECH CBRN-puhdistamisen tuotteet ovat yhteensopivia eri puhdistusmenetelmien ja puhdistusaineiden kanssa