MAVA 350

MAVA 350 perustuu vain 22 kg painavaan suihkuosaan, joka on monipuolisen puhdistamisen mahdollistava perusyksikkö suojatelttoineen. Suihkuosan ympärille rakentuu asiakkaan tarpeita vastaava kokonaisuus jäteveden keräysjärjestelmineen ja vedenlämmittimineen, mikä optimoi puhdistustuloksen ja lisää käyttäjäystävällisyyttä. Puhdistussuihkujen tarvitsema vesi voidaan ottaa runkoverkosta, paloautosta, säiliöautosta tai luonnon lähteestä. Kehitetty yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.
NATO NSN 4230-58-000-9630